Кіровоград24: портал про місто

Кіровоград24: портал про місто

Розділ: суспільство
Автор:
Дата: 5 листопада 2018
Документ знаходиться за адресою: http://kirovograd24.com/society/2018/11/05/u-kropivnitskomu-rozgljanuli-pitannja-legalizatsii-zainjatosti-rinkovogo-nagljadu-ta-stan-virobnichogo-travmatizmu.htm
суспільство, 5 листопада 2018

У Кропивницькому розглянули питання легалізації зайнятості, ринкового нагляду та стан виробничого травматизму


2 листопада начальник Управління Держпраці у Кіровоградській області Сергій Подорожний провів засідання колегії Управління. Першим розглянутопитання про результатироботиз 9 місяців поточного року щодододержаннязаконодавства про працю.


Йшлося про те, що проведено 615 інспекційних відвідувань, з питань легалізації трудових відносин - 293 або 47,6 % від загальної кількості. Використання найманої праці без належного оформлення встановлено у 70 роботодавців відносно 365 працівників. 


На 43 роботодавців накладено штрафи в сумі 15 мільйонів                          600 тисяч гривень.


Крім заходів контролю інспектори праці здійснили 1550 превентивних заходів з метою інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю. Зроблено під час засідання також акцент на результатах роботи, проведеної на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».Так, тільки після однієї зустрічі керівного складу Управління, представників ДФС та пенсійного фонду в Олександрівці було легалізовано 35 працівників.


Заступник начальника Управління Оксана Харченко також повідомила, що проведено 44 інспекційних відвідування на 29 підприємствах, які мають заборгованість із виплати заробітної плати. На вимоги державних інспекторів з питань праці 20 підприємств-боржників погасили заборгованість із виплати заробітної плати на суму 11мільйонів 190,6 тис.грн. перед 1142 працівниками. Учасники колегії заслухали голову Новенської селищної ради Сергія Денисенка про шляхи подолання заборгованості із зарплати на місцевому комунальному підприємстві.


З метою виконання норм законодавстващододелегуванняфункцій з контролю за додержаннямзаконодавства про працю органам місцевогосамоврядуванняУправліннямДержпраціпроводятьсязустрічі з представникамимістобласногозначення та об’єднанимитериторіальними громадами.


Протягом поточного року проведено 86 семінарів, нарад та робочихзустрічей з представникамиміських рад містобласногозначення та ОТГ з питаньреалізаціїповноваженьінспекторапраці.


За результатами останньоїнарадиотриманопосвідченняінспекторапраціфахівецьВеликосеверинівської ОТГ.


З представникамимістобласногозначення та ОТГ проведено 57 консультацій з питаньвведення посад інспекторівпраці.


З цього питання заслухано начальника відділу з питань праці міської ради м. Кропивницького Миколу Рибака, який повідомив, що відділом проведено 157 відвідин суб’єктів господарювання, внаслідок чого легалізовано 55 працівників. Інспектори праці даного відділу вже залучаються й до проведення інспекційних відвідувань.


Обговорено питанняпро результатироботиУправління у сферіздійснення державного контролю за додержаннямзаконодавства про працюнеповнолітніх. За результатами інспекційнихвідвідуваньбуловстановленопорушення прав неповнолітніх у 2-х суб’єктівгосподарюваннявідносно 4 неповнолітніхпрацівників. Йшлося під час колегії і про співпрацю з профспілками. Голова ФПО Максим Баланенко повідомив про те, що одна з працівників федерації профспілок пройшла навчання, отримала посвідчення громадського інспектора праці і готова разом з фахівцями Управління брати участь в інспекційних відвідуваннях. 


Під час колегії також розглянуто результатироботищодододержаннязаконодавства з питаньохоронипраці та промисловоїбезпеки. Перший заступник начальника Упраління Віталій Заніздра, зокрема, зупинився на одному із пріоритетних для Держпраці питань - здійснення державного ринковогонагляду, станівиробничого травматизму в області. 


Так, семінарами з питаньринковогонаглядуохоплено 56 лікувально-профілактичнихзакладівобласті, що становить більше 50% відзагальноїкількості.


Роль лікувально-профілактичнихзакладівобласті в державному ринковомунаглядірозглянутопід час колегії департаменту охорониздоров'яКіровоградськоїобласноїдержавноїадміністрації. У колегії взяли участь фахівці департаменту охорониздоров'яоблдержадміністрації; головнілікаріобласнихлікувально-профілактичнихзакладів; начальники управліньохорониздоров'яміських рад та головнілікаріміськихлікувальнихзакладів; головнілікаріцентральнихрайоннихлікарень, центрівпервинноїмедичноїсанітарноїдопомоги, медико-санітарнихчастин.


За підсумкамиколегіїприйняторішення про своєчасне (протягомдоби) письмовеповідомленняУправлінняДержпраці у Кіровоградськійобласті, за встановленою формою, про кожнийнещаснийвипадок, щоставсявнаслідокспоживання (користування) нехарчовоїпродукції. За 9 місяців поточного року Управлінням проведено 28 виїзнихперевірок характеристик продукції, під час якихперевірено 2 видипродукціївіднесеної до сферивідповідальностіДержпраці. При їхпроведеннінадававсяпріоритетперевіркампродукціївіднесеної до високогоступеняризику.


Перевіренобільше 2-х тис. одиницьпродукції. Проведено дослідження 26 місцьрозміщеннянехарчовоїпродукції.


Зокрема, під час проведенняплановоїперевірки на КП «Теплоенергетик» виявлено 1 виднебезпечноїпродукції – трубопровідна арматура, яка не відповідаєвимогамтехнічного регламенту обладнання, щопрацюєпідтиском.


Для відстеженняланцюгапостачанняданого виду продукції, вжиттякорегувальнихзаходів та наданняУправліннюматеріалів про результатиїхпроведення до Головного управлінняДержпраці у Київськійобласті на територіїякоїзнаходитьсяпостачальникданого товару, а саме завод ТОВ «ВендерУкраїна» направлено відповідного листа.


Робота в даномунапрямкутриває.


Стосовно стану виробничого травматизму ВіталійЗаніздрапоінформував, щоз початку року на виробництвіпорівняно з аналогічнимперіодом 2017 року рівеньзагального травматизму зменшився на 18%.


У січні-вересні 2018 року спостерігається збільшення смертельного травмуванняпрацівників: 5 проти 4 у аналогічномуперіоді 2017 року.


Середтериторійобласті найбільшу кількістьпостраждалихпрацівниківзареєстровано у Подільськомурайоні м. Кропивницького - 19, Фортечномурайоні м. Кропивницького - 12, Кіровоградськомурайоні - 8, Маловисківському - 4, Бобринецькомурайоні - 3.


654Перегляда
Інші матеріали розділу Версія для друку

Коментарі

Ще нема коментарів до цього матеріалу. Будьте першим!
Напишіть ваш коментар
Ім'я:
Коментар: