Кіровоград24: портал про місто

Кіровоград24: портал про місто

Розділ: економіка
Автор: Кіровоград24
Дата: 21 червня 2017
Документ знаходиться за адресою: http://kirovograd24.com/economy/2017/06/21/povnii-tekst-memorandumu-jakii-pidpisali-miskii-golova-raikovich-i-kerivniki-uranodobuvnih-pidpriemstv.htm
економіка, 21 червня 2017

Повний текст Меморандуму, який підписали міський голова Райкович і керівники уранодобувних підприємств

Кіровоград24


Як вже повідомляв сайт "Кіровоград24", вчора, після затяжної політичної кризи, таки відбулося чергове засідання сесії міської ради Кропивницького. Було розглянуто всього чотири питання. Детальніше читайте у матеріалі "Уран временно помирил депутатов горсовета".


Після сесії в кабінеті міського голови відбулося підписання Меморандуму про співпрацю і партнерство між Державним підприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Державниим концерном "Ядерне паливо" та Кіровоградською міською радою. 


Меморандум підписали Ю. Шмельов, т.в.о. генерального директора ДП "СхідГЗК", С. Дробот, генеральний диерктор ДК "Ядерне паливо" та А. Райкович, міський голова Кропивницького.


Повний текст Меморандуму:


МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ І ПАРТНЕРСТВО між Державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», Державним концерном «Ядерне паливо» та Кіровоградською міською радою


Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ДП «СхідГЗК») (далі іменується  Сторона 1), в особі тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора Шмельова Юрія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, і Державний концерн «Ядерне паливо» (Концерн) (далі іменується  Сторона 2), в особі генерального директора Дробота Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Кіровоградська міська рада (далі іменується   Сторона 3), в особі міського голови Райковича Андрія Павловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншого боку (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»), 


оскільки важливою метою Стратегії реалізації державної екологічної політики України на період до 2020 року є удосконалення регіональної екологічної політики,


розуміючи, що співпраця в сфері впровадження соціальних та екологічних заходів сприятиме подальшому розвитку міста Кропивницького та створенню сприятливих умов для працівників Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», які мешкають у місті,


визнаючи необхідність спільної та узгодженої співпраці щодо виконання соціальних та екологічних програм, уклали цей Меморандум про співпрацю та партнерство (далі іменується «Меморандум») про наступне.


1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ


1.1. Предметом цього Меморандуму є співпраця Сторін у рамках спільних інтересів для досягнення цілей у сфері удосконалення екологічної політики. 


2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СПІВПРАЦІ СТОРІН


2.1. У рамках цього Меморандуму Сторони прагнутимуть будувати свої відносини на підставі рівності, партнерства та захисту прав і інтересів кожної із Сторін.


2.2. Співпраця здійснюється на основі наступних принципів:


- рівноправності;

- взаємної вигоди;

- законності;

- взаємодопомоги;

- взаємних інтересів;

- оперативності;

- гласності співпраці;

- дотримання суспільних інтересів;

- раціональності.


2.3. Конкретні види і форми співпраці Сторін, а також залучення ресурсів для досягнення спільних цілей і реалізації спільних інтересів, обумовлюються Сторонами окремо, шляхом розробки щорічних планів та укладання відповідних договорів та угод.


3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ СТОРІН


3.1. Основними напрямами співпраці Сторін є:


- участь у реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програмах, що спрямовані на поліпшення соціально-екологічного становища міста Кропивницького;


- зниження негативного впливу Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» на навколишнє природне середовище у місті;


- пошук та залучення інвестиційних коштів для розвитку міста та шахти;


- участь у проектуванні, організації та спільному фінансуванні міських екологічних програм та охорони довкілля міста Кропивницького;


- обмін інформацією Сторонами для можливості інформування громадськості.


3.2. План основних заходів співпраці визначений у додатку до Меморандуму.


3.3. Визначені заходи в Плані не є остаточними. Конкретні заходи доопрацьовуються щорічно у разі необхідності. 


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. У рамках співпраці Сторони мають право і приймають на себе наступні зобов'язання:


4.1.1. Сторони мають право під час реалізації Меморандуму використовувати власний інтелектуальний ресурс, розробки і нововведення, репутацію, існуючі ділові зв'язки, професійні та управлінські якості своїх працівників, спільний та інтелектуальний ресурс Сторін, а також інші відповідні матеріальні та нематеріальні активи.


4.1.2. Сторони мають право надавати один одному відкриту інформацію, що має значення для співпраці.


4.1.3. Сторони зобов'язуються своєчасно забезпечувати один одного необхідними для виконання цього Меморандуму та договорів, укладених на його виконання, відомостями, матеріалами, документами та іншими необхідними даними у формі і в строки, які сприятимуть оперативній реалізації напрямів.


4.1.4. У разі необхідності та фінансової можливості Сторони забезпечуватимуть фінансування спільних проектів на умовах, визначених договорами,  укладеними на виконання цього Меморандуму.


4.1.5. Додатково Сторона 1 протягом 2017-2020 років зобов’язується перерахувати до цільових фондів міського бюджету (фонд охорони навколишнього природного середовища та фонд розвитку та благоустрою міста Кіровограда) у безготівковій формі кошти в розмірі 7 000 000 грн. (сім мільйонів гривень 00 коп.) відповідно до Плану основних заходів співпраці, а саме:


у 2017 році – 1 000 000,0 грн. (один мільйон гривень 00 коп.);


протягом 2018-2020 років – по 2 000 000,0 грн. (два мільйони гривень                   00 коп.) кожного року.


4.1.6. Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством за невиконання чи неналежне виконання умов договорів, укладених для виконання Меморандуму, а також за розголошення чи використання конфіденційної та іншої інформації, будь-яких документів чи відомостей у власних інтересах, у тому числі комерційних. 


4.2. З метою конструктивної співпраці Сторони домовилися про взаємодію і партнерство на некомерційній основі.


4.3. Діяльність Сторін здійснюється без утворення спільного майна та без отримання загального доходу.


4.4. У своїх взаєминах Сторони керуються законодавством України і цим Меморандумом.


4.5. Цей Меморандум не має на меті обмеження діяльності Сторін або створення неконкурентних умов для діяльності окремих господарюючих суб'єктів.


5. ТЕРМІНИ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО МЕМОРАНДУМУ


5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та буде діяти протягом дії гірничого відводу, розташованого на території міста Кропивницького, але не більше 4-х років. Після завершення цього терміну, дія Меморандуму буде автоматично продовжуватися кожного наступного року, якщо жодна зі Сторін  не повідомить за 30 днів іншу Сторону в письмовому вигляді про свій намір припинити його дію.


5.2. Сторони можуть припинити дію цього Меморандуму в будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за один календарний місяць. 


5.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які були розпочаті на підставі Меморандуму і не завершені протягом терміну його дії, тривають і завершуються згідно з умовами, які були раніше узгоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.


5.4. Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені за згодою Сторін і оформлені додатками, які підписуються кожною із Сторін і є частиною цього Меморандуму.


5.5. Цей Меморандум укладено українською мовою у трьох примірниках та підписано уповноваженими представниками Сторін. Всі три примірники Меморандуму мають однакову юридичну силу та призначені по одному для кожної із Сторін.


6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ


6.1. Сторони гарантують одна одній, що під час дії Меморандуму та після закінчення його строку дії не використовуватимуть у власних інтересах та/або в інтересах третіх осіб (включно комерційне розповсюдження, безоплатну передачу та ін.) інформацію, яка стала відомою внаслідок виконання Меморандуму та була визначена Сторонами як конфіденційна.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


7.1. Сторони можуть спільно здійснювати співпрацю з третіми сторонами.


7.2. Меморандум не зачіпає інші домовленості або угоди, укладені Сторонами, а також будь-які угоди або домовленості між Сторонами та третіми сторонами.


7.3. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуватимуться на дружній основі шляхом консультацій і переговорів.


           


3649Переглядів
Інші матеріали розділу Версія для друку

Коментарі

Ще нема коментарів до цього матеріалу. Будьте першим!
Напишіть ваш коментар
Ім'я:
Коментар: